Souběžný přístup

Proces selhání, ve kterém všechny uzly spouštějí stejnou skupinu prostředků (ve skupině souběžných zdrojů nemůže být žádná adresa IP [Internet Protocol] nebo MAC [povinná kontrola přístupu]) a souběžně přistupovat k externímu úložišti.


Concurrent Access

A fail‐over process, in which all nodes run the same resource group (there can be no [Internet Protocol] IP or [mandatory access control] MAC address in a concurrent resource group) and access the external storage concurrently.

Použito v metodice