Souborový server

Vysokokapacitní paměťové zařízení pro ukládání dat nebo počítač, který ukládá data centrálně uživatelům sítě a spravuje přístup k těmto datům.


File Server

A high‐capacity disk storage device or a computer that stores data centrally for network users and manages access to those data.

Použito v metodice