Soubory offline

Počítačové soubory pro ukládání dat, které nejsou fyzicky připojeny k počítači, typickými příklady jsou pásky nebo páskové kazety používané pro účely zálohování.


Offline Files

Computer file storage media that are not physically connected to the computer; typical examples are tapes or tape cartridges used for backup purposes.

Použito v metodice