Součástí oddílu

Formát souboru, ve kterém je soubor rozdělen do několika podsouborů a je vytvořen adresář pro vyhledání každého podsouboru.


Partitioned File

A file format in which the file is divided into multiple sub files and a directory is established to locate each sub file.

Použito v metodice