Soudní odběr vzorků

Každý vzorek, který je vybrán subjektivně nebo takovým způsobem, že proces výběru vzorku není náhodný nebo výsledky vzorkování nejsou matematicky vyhodnoceny.


Judgment Sampling

Any sample that is selected subjectively or in such a manner that the sample selection process is not random or the sampling results are not evaluated mathematically.

Použito v metodice