Soudružnost

Rozsah, v němž systémová jednotka - podprogram, program, modul, součást, subsystém - provádí jednu samostatnou funkci.


Cohesion

The extent to which a system unit‐‐subroutine, program, module, component, subsystem‐‐performs a single dedicated function.

Použito v metodice