Soukromý klíč

Matematický klíč (držený tajemstvím) slouží k vytváření digitálních podpisů a v závislosti na algoritmu k dešifrování zpráv nebo souborů zašifrovaných (pro důvěrnost) odpovídajícím veřejným klíčem.


Private Key

A mathematical key (kept secret by the holder) used to create digital signatures and, depending on the algorithm, to decrypt messages or files encrypted (for confidentiality) with the corresponding public key.

Použito v metodice