Spam

Počítačové zprávy odeslané jako nevyžádaná inzerce.


Spam

Computer‐generated messages sent as unsolicited advertising.

Použito v metodice