Spear Phishing

Útok, kdy se techniky sociálního inženýrství používají k maskování jako důvěryhodná strana k získání důležitých informací, jako jsou hesla od oběti.


Spear Phishing

An attack where social engineering techniques are used to masquerade as a trusted party to obtain important information such as passwords from the victim.

Použito v metodice