Speciální server

Speciálně nakonfigurovaný server, známý také jako server zabijáků, určený k přilákání a sledování vetřelců způsobem, který jejich činnosti neovlivňují výrobní systémy.


Honeypot

A specially configured server, also known as a decoy server, designed to attract and monitor intruders in a manner such that their actions do not affect production systems.

Použito v metodice