Specifikace databáze

Jedná se o požadavky na vytvoření databázové aplikace. Zahrnují definice polí, požadavky na pole a požadavky na podávání zpráv o jednotlivých informacích v databázi.


Database Specifications

These are the requirements for establishing a database application. They include field definitions, field requirements and reporting requirements for the individual information in the database.

Použito v metodice