Specifikace směrování zdrojů

Technika přenosu, kde může odesílatel paketu určit trasu, kterou má paket sledovat prostřednictvím sítě.


Source Routing Specification

A transmission technique where the sender of a packet can specify the route that packet should follow through the network.

Použito v metodice