SPI

Software, platforma, infrastruktura jako služba

Zkratka použitá k odkazování na tři modely dodávání cloud.


SPI

Software as a service, platform as a service and infrastructure as a service

The acronym used to refer to the three cloud delivery models.

Použito v metodice