Špinavý terminál

Zobrazovací terminál bez možnosti zpracování.


Dumb Terminal

A display terminal without processing capability.

Použito v metodice