Split Domain Name system

Implementace DNS, která je určena k zajištění odpovědí poskytovaných serverem tak, že jsou poskytovány různé odpovědi interním a externím uživatelům.


Split Domain Name system

An implementation of DNS that is intended to secure responses provided by the server such that different responses are given to internal vs. external users.

Použito v metodice