Spolehlivé auditorské důkazy

Důkazy auditu jsou spolehlivé, pokud jsou podle auditora IS platné, věcné, objektivní a podporovatelné.

Použito v metodice