Spolehlivé auditorské důkazy

Důkazy auditu jsou spolehlivé, pokud jsou podle auditora IS platné, věcné, objektivní a podporovatelné.


Reliable Audit Evidence

Audit evidence is reliable if, in the IS auditor's opinion, it is valid, factual, objective and supportable.

Použito v metodice