SPOOL

Simultaneous Peripheral Operations Online

Automatizovaná funkce, která může být založena na operačním systému nebo aplikaci, v níž jsou elektronické údaje přenášené mezi paměťovými oblastmi spuštěny nebo uloženy, dokud není přijímací zařízení nebo úložiště připravena a schopna přijímat informace.


SPOOL

Simultaneous Peripheral Operations Online

An automated function that can be based on an operating system or application in which electronic data being transmitted between storage areas are spooled or stored until the receiving device or storage area is prepared and able to receive the information.

Použito v metodice