Spouštěcí kód

Kód jazyka stroje, který je obecně označován jako modul objektu nebo modulu zatížení.


Executable Code

The machine language code that is generally referred to as the object or load module.

Použito v metodice