Správa informační bezpečnosti

Soubor odpovědností a postupů vykonávaných správní radou a výkonným vedením s cílem zajistit strategické řízení, zajistit dosažení cílů, zjišťovat, že je riziko řádně spravováno a ověřovat, zda jsou prostředky podniku zodpovědně využívány.


Information Security Governance

The set of responsibilities and practices exercised by the board and executive management with the goal of providing strategic direction, ensuring that objectives are achieved, ascertaining that risk is managed appropriately and verifying that the enterprise’s resources are used responsibly.

Použito v metodice