Správa informační bezpečnosti

Soubor odpovědností a postupů vykonávaných správní radou a výkonným vedením s cílem zajistit strategické řízení, zajistit dosažení cílů, zjišťovat, že je riziko řádně spravováno a ověřovat, zda jsou prostředky podniku zodpovědně využívány.

Použito v metodice