Správa nejvyšší úrovně

Nejvyšší úroveň řízení v podniku, která je odpovědná za řízení a kontrolu podniku jako celku (například ředitel, generální ředitel, partner, vedoucí pracovník a výkonný ředitel).


Top‐Level Management

The highest level of management in the enterprise, responsible for direction and control of the enterprise as a whole (such as director, general manager, partner, chief officer and executive manager).

Použito v metodice