Správa zabezpečení

Proces vytváření a udržování bezpečnosti počítačového nebo síťového systému.


Security Management

The process of establishing and maintaining security for a computer or network system.

Použito v metodice