Správce sítě

Odpovědný za plánování, realizaci a udržování telekomunikační infrastruktury, také může být zodpovědný za hlasové sítě.


Network Administrator

Responsible for planning, implementing and maintaining the telecommunications infrastructure; also may be responsible for voice networks.

Použito v metodice