Správce slučitelnosti

Něco (hmatatelné nebo nehmotné), které pomáhá při realizaci efektivní správy.


Governance Enabler

Something (tangible or intangible) that assists in the realization of effective governance.

Použito v metodice