Správce zabezpečení

Osoba odpovědná za zavádění, sledování a prosazování bezpečnostních pravidel stanovená a schválená vedením.

Použito v metodice