Správce zabezpečení

Osoba odpovědná za zavádění, sledování a prosazování bezpečnostních pravidel stanovená a schválená vedením.


Security Administrator

The person responsible for implementing, monitoring and enforcing security rules established and authorized by management.

Použito v metodice