SQL

Strukturovaný dotazovací jazyk

Primární jazyk používaný jak aplikačními programátory, tak koncovými uživateli při přístupu k relačním databázím.


SQL

Structured Query Language

The primary language used by both application programmers and end users in accessing relational databases.

Použito v metodice