Srovnávací program

Program pro zkoumání dat pomocí logických nebo podmíněných testů k určení nebo identifikaci podobností nebo rozdílů.


Comparison Program

A program for the examination of data, using logical or conditional tests to determine or to identify similarities or differences.

Použito v metodice