SSH

Secure Shell

Síťový protokol, který používá kryptografii pro zabezpečenou komunikaci, přihlášení k vzdálenému příkazovému řádku a vzdálené spuštění příkazu mezi dvěma síťovými počítači.


SSH

Secure Shell

Network protocol that uses cryptography to secure communication, remote command line login and remote command execution between two networked computers.

Použito v metodice