SSID

Identifikátor sady služeb

32-místný jedinečný identifikátor připojený k záhlaví paketů odesílaných přes bezdrátovou místní síť (WLAN), která se chová jako heslo, když se mobilní zařízení pokusí připojit k subsystému základnové stanice (BSS).

Použito v metodice