SSID

Identifikátor sady služeb

32-místný jedinečný identifikátor připojený k záhlaví paketů odesílaných přes bezdrátovou místní síť (WLAN), která se chová jako heslo, když se mobilní zařízení pokusí připojit k subsystému základnové stanice (BSS).


SSID

Service Set Identifier

A 32‐character unique identifier attached to the header of packets sent over a wireless local area network (WLAN) that acts as a password when a mobile device tries to connect to the base station subsystem (BSS).

Použito v metodice