Standard

Povinný požadavek, kód praxe nebo specifikace schválené uznané externí normalizační organizací, jako je Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO).


Standard

A mandatory requirement, code of practice or specification approved by a recognized external standards organization, such as International Organization for Standardization (ISO).

Použito v metodice