Star Topologie

Typ architektury místní sítě (LAN), který využívá centrální řadič, ke kterému jsou všechny uzly přímo připojeny.


Star Topology

A type of local area network (LAN) architecture that utilizes a central controller to which all nodes are directly connected.

Použito v metodice