Star Topologie

Typ architektury místní sítě (LAN), který využívá centrální řadič, ke kterému jsou všechny uzly přímo připojeny.

Použito v metodice