Statická analýza

Analýza informací, které se vyskytují nepřetržitě, také známý jako analýza založená na intervalech.


Static Analysis

Analysis of information that occurs on a non‐continuous basis; also known as interval‐based analysis.

Použito v metodice