Stav výstrahy

Bod v nouzovém postupu, když uplynulý čas překročí prahovou hodnotu a přerušení není vyřešeno. Podnik, který vstupuje do situace pohotovosti, zahajuje řadu stupňů eskalace.


Alert Situation

The point in an emergency procedure when the elapsed time passes a threshold and the interruption is not resolved. The enterprise entering into an alert situation initiates a series of escalation steps.

Použito v metodice