Strategický plán IT

Dlouhodobý plán (tj. Tříletý až pětiletý horizont), ve kterém obchodní a IT management kooperativně popisuje, jak prostředky IT přispějí k strategickým cílům podniku (cílům).


IT Strategic Plan

A long‐term plan (i.e., three‐ to five‐year horizon) in which business and IT management cooperatively describe how IT resources will contribute to the enterprise’s strategic objectives (goals).

Použito v metodice