Stratifikace vzorkování

Proces rozdělení populace na subpopulace s podobnými charakteristikami, které jsou explicitně definovány, takže každá vzorkovací jednotka může patřit pouze jedné vrstvě.


Sampling Stratification

The process of dividing a population into subpopulations with similar characteristics explicitly defined, so that each sampling unit can belong to only one stratum.

Použito v metodice