Struktura vnitřní kontroly

Interní kontrola. Účinná struktura vnitřní kontroly zahrnuje organizační plán společnosti a všechny postupy a činnosti, které podniká: Chrání svůj majetek před krádeží a odpady. Zajistěte dodržování firemních zásad a federálního práva.


Internal Control Structure

Internal control. An effective internal control structure includes a company's plan of organization and all the procedures and actions it takes to: Protect its assets against theft and waste. Ensure compliance with company policies and federal law.

Použito v metodice