Studené místo

Zálohovací zařízení IS, které má potřebné elektrické a fyzické součásti počítačového zařízení, ale nemá počítačové vybavení.


Cold Site

An IS backup facility that has the necessary electrical and physical components of a computer facility, but does not have the computer equipment in place.

Použito v metodice