Studie proveditelnosti

Fáze metodologie životního cyklu vývojového cyklu systému (SDLC), která zkoumá proveditelnost a přiměřenost zdrojů pro vývoj nebo získání systémového řešení podle potřeby uživatele.


Feasibility Study

A phase of a system development life cycle (SDLC) methodology that researches the feasibility and adequacy of resources for the development or acquisition of a system solution to a user need.

Použito v metodice