SWOT

Silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby

Kombinace organizačního auditu zahrnujícího silné a slabé stránky podniku a ekologické vyhledávání či analýzu vnějších příležitostí a hrozeb.


SWOT

Strengths, weaknesses, opportunities and threats

A combination of an organizational audit listing the enterprise’s strengths and weaknesses and an environmental scan or analysis of external opportunities and threats.

Použito v metodice