SYN

Synchronizovat

Příznak nastavený v počátečních nastaveních paketů, který označuje, že komunikační strany synchronizují pořadová čísla použitá pro přenos dat.


SYN

Synchronize

A flag set in the initial setup packets to indicate that the communicating parties are synchronizing the sequence numbers used for the data transmission.

Použito v metodice