SYN

Synchronizovat

Příznak nastavený v počátečních nastaveních paketů, který označuje, že komunikační strany synchronizují pořadová čísla použitá pro přenos dat.

Použito v metodice