Synchronní přenos

Synchronní přenos je metoda přenosu dat, která je charakterizována nepřetržitým proudem dat ve formě signálů, které jsou doprovázeny běžnými časovacími signály, které jsou generovány nějakým externím časovým mechanismem, který zajišťuje, že jak odesílatel, tak přijímač jsou vzájemně synchronizováni .


Synchronous Transmission

Synchronous transmission is a data transfer method which is characterized by a continuous stream of data in the form of signals which are accompanied by regular timing signals which are generated by some external clocking mechanism meant to ensure that both the sender and receiver are synchronized with each other.

Použito v metodice