Systém Exit

Speciální systémové funkce softwaru a nástroje, které umožňují uživateli provádět komplexní údržbu systému.


System Exit

Special system software features and utilities that allow the user to perform complex system maintenance.

Použito v metodice