Systém Narrative

Poskytuje přehledné vysvětlení vývojových diagramů systému s vysvětlením klíčových kontrolních bodů a systémových rozhraní.


System Narrative

Provides an overview explanation of system flowcharts, with explanation of key control points and system interfaces.

Použito v metodice