Systém vnitřní kontroly

Politiky, standardy, plány a postupy a organizační struktury navržené tak, aby poskytovaly přiměřenou jistotu, že budou dosaženy podnikové cíle, a aby se předcházely nebo odhalovaly a opravily nežádoucí události.


System of Internal Control

The policies, standards, plans and procedures, and organizational structures designed to provide reasonable assurance that enterprise objectives will be achieved and undesired events will be prevented or detected and corrected.

Použito v metodice