Systém vnitřní kontroly

Politiky, standardy, plány a postupy a organizační struktury navržené tak, aby poskytovaly přiměřenou jistotu, že budou dosaženy podnikové cíle, a aby se předcházely nebo odhalovaly a opravily nežádoucí události.

Použito v metodice