Systémový software

Soubor počítačových programů používaných při návrhu, zpracování a řízení všech aplikací.


System Software

A collection of computer programs used in the design, processing and control of all applications.

Použito v metodice