TACACS+

Terminálový přístupový řadič Access Control System Plus

Protokol ověřování, často používaný servery vzdáleného přístupu.


TACACS+

Terminal Access Controller Access Control System Plus

An authentication protocol, often used by remote‐access servers.

Použito v metodice