Taps

Kabelážní zařízení, která mohou být vložena do komunikačních spojů pro použití s analytickými sondami, analyzátory lokální sítě (LAN) a bezpečnostními systémy detekce narušení.


Taps

Wiring devices that may be inserted into communication links for use with analysis probes, local area network (LAN) analyzers and intrusion detection security systems.

Použito v metodice