TCO

Celková cena vlastnictví

Zahrnuje původní náklady na počítač a náklady na: upgrady softwaru, hardwaru a softwaru, údržbu, technickou podporu, školení a určité činnosti prováděné uživateli.


TCO

Total Cost of Ownership

Includes the original cost of the computer plus the cost of: software, hardware and software upgrades, maintenance, technical support, training, and certain activities performed by users.

Použito v metodice