Tcpdump

Nástroj pro sledování sítě a získávání dat, který provádí překlad filtrů, akvizici paketů a zobrazení paketů.


Tcpdump

A network monitoring and data acquisition tool that performs filter translation, packet acquisition and packet display.

Použito v metodice