Technologie Net-Centric

Obsah a zabezpečení informací nebo objektů (softwaru a dat) v síti mají nyní zásadní význam ve srovnání s tradičním počítačovým zpracováním, které zdůrazňuje umístění hardwaru a souvisejícího softwaru a dat.


Net‐Centric Technologies

The contents and security of information or objects (software and data) on the network are now of prime importance compared with traditional computer processing that emphasizes the location of hardware and its related software and data.

Použito v metodice