Test Data

Simulované transakce, které lze použít k testování logiky zpracování, výpočtů a ovládacích prvků skutečně naprogramovaných v počítačových aplikacích. Je možné otestovat jednotlivé programy nebo celý systém.


Test Data

Simulated transactions that can be used to test processing logic, computations and controls actually programmed in computer applications. Individual programs or an entire system can be tested.

Použito v metodice